VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ

AKTIVNÍ ODPOČINEK

KOŠÍKOVÁ

Zahrajte si basketbal a předveďte svým přátelům, jak umíte střílet na koš.

HÁZENÁ

Zbystřete svůj postřeh při házené a doveďte svůj tým k vítězství.

ODBÍJENÁ

Aktivně si odpočiňte při hře volejbalu a vylepšete si svou taktiku.

TENIS

Zahrajte si dvouhru nebo rovnou čtyřhru a pořádně se proběhněte.

KOPANÁ

Předveďte svůj tah na branku při přátelské fotbalové hře.

NOHEJBAL

Pusťte se do sportu, který vznikl v Československu, a prokažte svůj talent.

RADOST V KAŽDÉM VĚKU

Naše víceúčelová hřiště jsou přístupná široké veřejnosti a jsou oblíbená pro míčové sporty. Odpočiňte si hrou kopané, košíkové nebo házené. Pokud si chcete protáhnout svaly nebo zvýšit kapacitu srdce a plic, zamiřte na naši oblíbenou relaxační stezku. Obzvlášť ji ocení starší ročníky. Je navržena pro potřeby seniorů a v okolí jde o jediné sportoviště svého druhu. S pomocí cvičebních strojů rozmístěných po trase si můžete zaposilovat, zlepšit ohebnost kloubů, nebo si procvičit koordinaci těla. Zkuste například speciální lavičku doplněnou šlapkami.

PROVOZNÍ ŘÁD

 • Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Dvůr Všerad.
 • Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o malou kopanou, košíkovou, házenou, odbíjenou, nohejbal, tenis.
 • Uživatelem hřiště mohou být po dohodě jednotlivci nebo skupiny osob.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
 • Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.
 • Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí ve všedních dnech v době mezi 6–21 hodinou v hostinci Všerad oproti podpisu. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště.
 • Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště PO–NE 6.00–21.00 hodin.
 • Rezervace je možná ve formuláři, nebo telefonicky na čísle: 606 944 074
 • Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zavřených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
 • V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
 • Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
 1. Znečišťování nebo poškozování hřiště včetně oplocení.
 2. Vstupovat se zvířaty.
 3. Hraní s hokejkami, golfovými holemi a dalším sportovním náčiním, které by mohlo narušit povrch hřiště.
 4. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
 5. Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem, zablácené či jinak znečištěné obuvi apod.
 6. Manipulovat s ostrými předměty
 7. Jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích.
 8. Pobývání děti do 10 let bez doprovodu rodičů.
 9. Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu.
 10. Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa.
 11. Konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu.
 12. Používat sladké nápoje (Coca Cola, Sprite, džusy atd.).
 13. Nosit skleněné lahve a nádoby.
 14. Vstupování podnapilým osobám.
 15. Kouření a užívání omamných látek.
 16. Rozdělávání a manipulace s ohněm.
 17. Odhazování žvýkaček na povrch hřiště.
 18. Úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti.
 • V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry max. 15 osob). Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením.
 • Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
 • Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí uživatelů.
 • Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat.
 • Závažné porušení provozního řádu nebo opakované porušení může být důvodem k dlouhodobému zákazu vstupu na hřiště.
 • Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

PROVOZNÍ DOBA PO–NE 6:00 – 21:00

Přijďte si zahrát s rodinou a užít si krásný den plný zábavy. 

REZERVACE HŘIŠTĚ

NAVŠTIVTE NÁS

Všeradice 1, 267 26 Všeradice

hostinec@vserad.cz

+420 606 944 074

OTEVÍRACÍ DOBA

HOSTINEC

ÚT – ČT 11:00 – 21:00
PÁ – SO 11:00 – 22:00
NE – PO 11:00 – 20:00

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

PO–NE 6:00 – 21:00

MINIGOLF 

LISTOPAD – BŘEZEN ZAVŘENO
DUBEN – ŘÍJEN OTEVŘENO


GALERIE A MUZEUM

LISTOPAD – BŘEZEN ZAVŘENO
DUBEN – ŘÍJEN OTEVŘENO

SPOLUPRACUJEME

Dvůr Všerad 2020 © Všechna práva vyhrazena

Design by cooleb